Bestuur & Commissies

 
 

Bestuur en Commissieleden

 

VOORZITTER:  Barry Dubbeldeman. Sinds 2019 is Barry voorzitter van onze club en verantwoordelijk voor alles wat er op de club gebeurd. Naast zijn passie voor tennis, is hij ook enorme fan van voetbal, uiteraard; Feyenoord is toch echt wel zijn club!! en Barry volgt ook graag de F-1 races.  
[email protected] 

 SECRETARIS
:  Walter van Kampen. Sinds 2018 is Walter secretaris van onze club en waar is deze man niet verantwoordelijk voor. Als secretaris heb je alle touwtjes in handen en ben je de vraagbaak van de club. Naast zijn passie voor tennis, is Walter vooral ook opa! en verzorgt hij stadswandelingen door het mooie Leiden.
[email protected] 

SPONSORCOMMISSIE
:  Marcel Henzen. Sinds 2016 is Marcel al belast met de sponsoring van onze club. Samen met Henk Kooper hebben zij veel sponsors bereid gevonden onze club te supporten.  Naast zijn passie voor tennis, is hij ook enorme fan van voetbal, uiteraard en gaat hij graag naar festivals. 
spon[email protected]

 KA
NTINECOMMISSIE:  Wouter Tekse. Sinds 2019 is Wouter belast met alles wat met de bar en de kantine te maken heeft. Wouter zorgt voor een lekker biertje, heerlijke wijn en frisdrank. Naast zijn passie voor tennis stapt hij ook graag op zijn motor en maakt met zijn vrienden de mooiste touren! 
[email protected]

 

PENNINGMEESTER:  Lucien Groenewegen. Sinds 2018 is Lucien penningmees-ter van onze club en verantwoordelijk voor het financiële beleid (samen met Brigitte Jongejan). Naast zijn passie voor tennis, is hij ook enorme fan van zijn twee dochters en fanatiek competitie-speler.
[email protected] 

 

JEUGDCOMMISSIE:  Daniëlle de Raaij-Cicilia. Sinds 2014 is Daniëlle belast met de taken van de Jeugdcommissie. Zij zorgt ervoor dat de jeugdcompetitie en de overige jeugdevenementen goed verlopen. Naast haar passie voor tennis, zijn schoenen kopen en lekker eten koken ook een grote hobby van Daniëlle 
[email protected] 

 

TECHNISCHE COMMISSIE Jeremy Cicilia-de Raaij. Sinds 2019 is Jeremy belast met de taken van de Technische Commissie. Hij is verantwoordelijk voor de competities en het Open Toernooi. Naast zijn passie voor tennis, is lekker thuis zijn (en slapen) ook een grote hobby van Jeremy 
[email protected] 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEDENADMINISTRATIE:  Anja Vasen. Sinds 2016 is Anja belast met de taak van ledenadministratie. Naast haar passie voor tennis, gaat zij graag uit eten en in haar vrije tijd gaat Anja graag wandelen en sinds de Corona heeft zij ook het puzzelen ontdekt.
[email protected] 

 

Vz. Evenementencommissie: VACATURE

EVENEMENTENCOMMISSIE
 
[email protected]  


PADELCOMMISSIE:
deze commissie is nog in oprichting.

 

 
Wat zijn de taken van de  commissies

Kantinecommissie

De leden van tennisvereniging Zuid-West verzorgen in eigen beheer de bar in het clubhuis. Leden zijn verplicht bardienst te draaien, of kunnen deze vooraf afkopen.

Voor aanvang van de bardiensten kunnen de sleutels van het clubhuis bij de sleuteladressen worden afgehaald, waar zij na afloop weer moeten worden ingeleverd. De bargroep regelt de barinkoop, maakt barlijsten voor de barbezetting, en houdt het clubhuis schoon. Leden die willen schoonmaken, of willen helpen met andere activiteiten rond het clubgebouw kunnen contact opnemen met de voorzitter van de Kantinecommissie.

Mail: [email protected]

 

Technische commissie

De TC houdt zich bezig met de senioren van de vereniging, en is verantwoordelijk voor de jaarlijkse KNLTB-competitie en -recreatiecompetities, clubkampioenschappen en  de wintercompetitie.

Mail: [email protected]

 

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie heeft als doel de jeugdleden enthousiast te maken voor het tennis. Zij organiseert o.a. verschillende toernooien en andere evenementen om de jeugd actief en enthousiast te houden binnen de tennisvereniging. Tevens worden er tennislessen georganiseerd om het tennisspel te ontwikkelen en te verbeteren.

Mail: [email protected]

 

Sponsoring en evenementencommissie

Deze commissie heeft als doel het aantrekken van nieuwe sponsors, het onderhouden van contacten met bestaande sponsors en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven die inkomsten genereren voor de club. Bovendien wil de Sponsoring en PR commissie de naamsbekendheid van tennisvereniging Zuid-West in Leiden en omstreken vergroten bij zowel senioren als junioren, belangrijk voor de continuïteit van de vereniging.

Daarnaast heeft de commissie de verantwoordelijkheid voor het organiseren van alle toernooien en in samenwerking met initiatiefnemende leden andere evenementen zoals klaverjasavonden, het Openingstoernooi, Ladies Day, Herendag en de Wijn & Spijs avond. Zij staat voor de plezierige en gezellige momenten in de vereniging waarbij mensen de gelegenheid krijgen elkaar (nog) beter te leren kennen. 

Mail: [email protected]
Mail: [email protected]

 

Kascontrole commissie

De kascontrolecommissie controleert de jaarcijfers die door de penningmeester aan de jaarvergadering worden voorgelegd. De kascontrolecommissie bestaat uit 2 leden van de vereniging die niet in het bestuur zitten en die maximaal 2 jaar zitting mogen hebben.

Baan- en groencommissie

De baan- en groencommissie verzorgt het onderhoud van het tennispark van Zuid-West. Hieronder vallen onder meer het onderhoud van de tennisbanen en de groenvoorziening binnen de hekken van het terrein.

Mail: [email protected]

 

Open Toernooi commissie

Het Open Toernooi van TV Zuid-West vindt jaarlijks plaats in week 35 (eind augustus).

Mail: [email protected]

 

Redactie commissie

Regelmatig wordt een (digitale) nieuwsbrief gemaakt. Iedereen is van harte welkom om teksten, foto's of ideeën aan te dragen. Kopij moet bij voorkeur digitaal worden aangeleverd. Indien nodig of gewenst, wordt in overleg een bijdrage door de redactie aangepast of voorzien van commentaar door het bestuur.

De nieuwsbrief is een terug- en een vooruitblik op wat geweest is en komen gaat. We raden u aan regelmatig rechtstreeks de website te raadplegen zodat u kunt zien welke activiteiten en/of evenementen nog georganiseerd worden.

Er is een Activiteitenkalender op de website

Mail: [email protected]

 

Contact

Voor informatie, suggesties, klachten en leuke ideeën kunt u zich wenden tot de betreffende commissie of contactpersoon. Correspondentie bij voorkeur via de betreffende e-mailadressen. Schriftelijke vragen of mededelingen kunt u deponeren in de groene brievenbus in het clubhuis of sturen naar Schubertlaan 133, 2324 CR Leiden.