Kantine- en Parkreglement

KANTINE- EN PARKREGELS

– Consumpties dienen bij voorkeur per pin te worden afgerekend 
– Het is niet toegestaan glas- en aardewerk op de grond te plaatsen. 
– Men wordt vriendelijk verzocht het gebruikte serviesgoed naar de bar terug te brengen en afval daar te deponeren waar het hoort. 
– Kaartspelen e.d. om geld is op het gehele tenniscomplex verboden. 
– Het is niet toegestaan honden op het park mee te nemen, tenzij ze aangelijnd zijn. 
– Volgens de voorschriften van de gemeente Leiden dienen motoren en bromfietsen buiten het park te worden geparkeerd. 
– Parkeren van auto's op het park is verboden. 
– Voetballen of andere balspelen dan tennis zijn op het park verboden. 
– Kauwgom mag nooit op de baan worden gedeponeerd. Etenswaren zijn op de baan niet toegestaan. Ook roken en het drinken van alcoholische dranken is op de baan verboden. 
– Op onze banen dient originele tenniskleding te worden gedragen, overeenkomstig de bepalingen van de KNLTB. Voetbalbroekjes e.d. zijn dus niet toegestaan. 
– Het is niet toegestaan te tennissen op schoenen met noppen, ribbels en hakken. 
– Op feestdagen zal het park over het algemeen gesloten zijn; zie hiervoor de aankondigingen in het clubhuis. 
– Er kan tussen 9.00 en 23.00 uur gespeeld worden. In het weekend tot 18.00 uur. 
– Leden van het baanonderhoud hebben het recht om de banen af te keuren. Bij sneeuw, ijzel e.d. op de banen, bij -10 °C en bij opdooi is het niet toegestaan om te spelen in verband met beschadiging van de kunstgrasmat. Actuele mededelingen over de bespeelbaarheid worden op de website geplaatst. 
– Bestuursleden, leden van een commissie en de bardienstmedewerker zullen zo nodig wijzen op de naleving van de parkregels. 
– Het clubhuis kan/zal gesloten worden als er geen reguliere bardienstmedewerker aanwezig is.

Gebruik van de kantine bij bijeenkomsten

Het bestuur wil graag dat Zuid-West een gezellige tennis- en padelvereniging blijft. Daarom zijn enkele aanvullende regels opgesteld voor het gebruik van de kantine in het clubhuis bij bijeenkomsten, zodat bijvoorbeeld nare schoonmaakklusjes niet op de schouders van andere vrijwilligers terecht komen. Met inachtneming van onderstaande regels zijn er genoeg mogelijkheden voor het gebruik van de kantine.

– Groepen mogen gebruikmaken van de kantine van TPV Zuid-West voor bijeenkomsten, mits vooraf toestemming van de secretaris is verkregen en het reguliere tennis-,  padelspel en/of kantinegebruik niet wordt verstoord. Binnen deze groepen zal een aanspreekpersoon verantwoordelijk zijn. In de praktijk meestal diegene die het bestuur om toestemming vraagt voor een bepaalde bijeenkomst. Bardienst zal door de voorzitter kantinecommissie geregeld worden.

– Men is verplicht het clubhuis schoon achter te laten. 
– Het nuttigen van zelf meegebrachte dranken is niet toegestaan.
– Het nuttigen van zelf meegebrachte etenswaren is wel toegestaan, met uitzondering van etenswaren die men bij de bar van TPV Zuid-West kan kopen. (Dus wel bijvoorbeeld gebak, toastjes, vis, kaas en worst, maar geen bittergarnituren, kroketten, tosti's, patat en dergelijke.)
– Meegebrachte vis mag onder geen beding in de frituur gebakken worden. De olie is dan niet meer te gebruiken en moet worden weggegooid.