AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving ingegaan: de AVG. Deze wet stelt
regels aan het verwerken en beheren van persoonsgegevens. 
Onze vereniging heeft persoonsgegevens zoals namen, adressen, emailadressen,
telefoonnummers nodig om alles rondom onze club en de sportactiviteiten te kunnen organiseren.
TV Zuid-West verstrekt ook bepaalde persoonsgegevens aan derde partijen zoals de KNLTB.
Onze vereniging voert de verwerking van alle persoonsgegevens uit volgens de nieuwe AVG. Zij
moet hierover ook duidelijkheid geven, transparant zijn, aan alle leden.
We gebruiken ook foto's, bijvoorbeeld op onze website en in Deucenews, om jullie leuke
nieuwsberichten te kunnen brengen over activiteiten binnen onze club. We maken hierbij altijd
een zorgvuldige afweging of de foto gepast is. Mocht je toch bezwaar hebben tegen een foto van
jezelf op de website, stuur dan een e-mail naar [email protected]. Dan wordt de foto zo snel
mogelijk verwijderd.
Het Bestuur heeft een privacyverklaring opgesteld waarin je kunt lezen welke persoonsgegevens
de vereniging gebruikt en hoe ze daarmee omgaat.