Baan- en reserveerreglement (juni 2022)

 AFHANGREGELS Juni 2022 

Deze regels zijn bedoeld om ieder lid van TPV-Zuidwest de gelegenheid te geven zo veel mogelijk te kunnen spelen. Daarom is eigenlijk de belangrijkste regel: hou zo veel mogelijk rekening met elkaar en geef anderen ook de ruimte om te kunnen spelen.

 1. De banen mogen in beginsel worden bespeeld van 9.00 tot 23.00 uur; in het weekend tot 18.00 uur
 2. Persoonlijk een baan reserveren is altijd verplicht (minimaal twee personen)
 3. Reserveren gaat via de KNLTB Club app (“op afstand”) of aan het digitale afhangbord in de club
 4. Bij reserveren via de KNLTB Club app moet je bij aankomst op het park de reservering bevestigen via het digitale afhangbord. Als je dat niet doet voordat jouw speeltijd ingaat, neemt het afhangsysteem aan dat je niet komt en wordt de reservering automatisch verwijderd
 5. Je mag maar één actieve reservering per dag hebben. Als je hebt gespeeld, kan je opnieuw reserveren voor die dag
 6. Het is niet toegestaan om een zgn. dubbel blok te reserveren. Je mag één blok reserveren per keer.
 7. Pasjes zijn niet overdraagbaar
 8. De volgende speeltijden worden automatisch gere­ser­veerd voor tennis en padel:
  • 2 -3 personen: 30 minuten
  • 4 personen: 45 minuten in de avond; 60 minuten overdag en in het weekend
 9. Na het verstrijken van de speeltijd mag je doorspelen tot andere leden de baan willen gebruiken
 10. Indien meer banen beschikbaar zijn, laat het systeem dat zien. Je  kan dan een baan (met bijbehorende begintijd) kiezen.  Reserveren dient bij voorkeur te gebeuren op een lege baan. Indien dat niet mogelijk is, dan afhangen op de baan waar op dat moment het langst gespeeld wordt, ofwel die het eerste vrij komt
 11. Indien de speeltijd is ingegaan, kan een reservering niet meer worden aangepast. Bijhangen is dus niet mogelijk
 12. Indien de wachttijd langer dan een uur bedraagt, is dubbelen verplicht. Dit natuurlijk wel in goed overleg!
 13. Competitiespelers(sters) mogen voor het dagdeel waarop zij competitie spelen, geen baan reserveren
 14. Jeugdleden tot 11 jaar mogen na 19.00 uur geen gebruik meer maken van de banen
 15. Indien je tennisles hebt, is het niet toegestaan het half uur voorafgaande aan de les af te hangen. En afhangen om te spelen na de les mag pas worden gedaan als je klaar bent met de les
 16. Je kan spelen met een of meer introducees. Bij reservering via de KNLTB Club app wordt hiervoor automatisch een bedrag in rekening gebracht. Bij reserveren aan het afhangbord, kan je betalen aan de bar. Omdat er niet altijd bardienst is, vragen we je in dit geval te reserveren via de KNLT Club app.
 17. Voor lessen, competities, toernooien, rackettrekken (vrijdagavond) of andere evenementen kunnen banen worden gereserveerd door de Technische Commissie.

Het bestuur heeft het recht van dit reglement af te wijken en kan tevens voor speciale doeleinden banen reserveren, met uitzondering van de lesbaan.