Baan- en reserveerreglement (feb 2020)

AFHANGREGELS ELEKTRONISCH AFHANGBORD feb. 2020

1.    De banen mogen in beginsel worden bespeeld van 9.00 tot 23.00 uur; in het weekend tot 18.00

2.    Persoonlijk een baan reserveren is altijd verplicht (minimaal twee personen). Na het reserveren dient men dient men op het park te blijven anders vervalt het recht op spelen en dient men opnieuw te reserveren.

3.    Reserveren gaat via het afhangbord in het clubhuis met een geldig KNLTB-of Tijdelijk Ledenpas. “Op afstand reserveren” is niet mogelijk.

4.    Pasjes zijn niet overdraagbaar

5.    Voor leden die hun pasje niet bij zich hebben, zijn zgn. tijdelijke pasjes verkrijgbaar aan de bar 6.    Indien de drukte het toelaat, zijn introductiepasjes te koop aan de bar

7.    De volgende speeltijden worden automatisch gere­ser­veerd:

- 2 personen: 30 minuten

- 3 personen: 30 minuten

- 4 personen: 45 minuten

8.    Na het verstrijken van de speeltijd mag je doorspelen tot andere leden de baan willen gebruiken.

9.    Indien meer banen op beschikbaar zijn, laat het systeem dat zien. Je kan dan een baan (met bijbehorende begintijd) kiezen.

10. Reserveren dient allereerst te gebeuren op een lege baan; indien dat niet mogelijk is, dan afhangen op de baan waar op dat moment het langst gespeeld wordt, ofwel die het eerste vrij komt.

11. Indien de speeltijd is ingegaan, kan een reservering niet meer worden aangepast. Bijhangen is dus niet mogelijk.

12. Indien de wachttijd langer dan een uur bedraagt, is dubbelen verplicht. Dit natuurlijk wel in goed overleg

13. Competitiespelers(sters) mogen het dagdeel waarop zij competitie spelen, geen baan reserveren.

14. Jeugdleden tot 11 jaar mogen na 19.00 uur geen gebruik meer maken van de banen.

15. Voor lessen, competities, toernooien, rackettrekken (vrijdag-avond) of andere evenementen kunnen banen worden gereserveerd door de Technische Commissie.

16. Indien u lest is het niet toegestaan het half uur voorafgaande en het half uur na de les vrij te spelen/een baan te reserveren via het afhangbord.

Het bestuur heeft het recht van dit reglement af te wijken en kan tevens voor speciale doeleinden banen reserveren, dit met uitzondering van de lesbaan.